Stijl van het Huis

Communicatief gezien was 2017 een sleuteljaar voor de NVRD. In 2016 werd de hernieuwde strategie gepresenteerd. Een van de voortvloeisels daaruit is de vernieuwde Stijl van het Huis in 2017. Deze vernieuwde Stijl, gaat verder dan alleen de huisstijl. 

Samen met Theo Hendriks (storyteller) heeft het bureau van de NVRD een aantal sessies doorlopen waaruit het verhaal van de NVRD is opgetekend. Dit verhaal is voorzien van Merk-, Kern- en Stijlwaarden en geeft iedere bureau medewerker houvast om de Stijl van het Huis uit te dragen op zijn of haar manier. Dit verhaal met bijbehorende waarden is doorvertaald in alle processen van het NVRD-bureau. Daarnaast is ook het plaatje naar buiten aangepast door een vernieuwde huisstijl die doorvertaald is naar alle middelen.

 

Filmpjes
In 2017 is het bureau van de NVRD meer gaan werken met film. Dit heeft zich vertaald naar een eigen vlog van Han Noten. Ook hebben we naast foto's voor de verkiezing van Uitblinker van het jaar van iedere genomineerde een filmpje gemaakt en zijn er voor het AMBOR1 project filmpjes gemaakt om zo het vak van reiniger in beeld te brengen.