Moraliteit

Voor veel leden ligt de waarde van de NVRD in het bewaken van de moraliteit en het publieke belang. De NVRD staat voor het publieke belang en het toevoegen van waarde op meerdere fronten zoals duurzaamheid, zorg voor de leefomgeving en aandacht voor burgers en werknemers. Aandacht voor deze zaken vormt de identiteit en de legitimiteit van de achterban en is een vanzelfsprekendheid in het denken en handelen van het bureau.