Ontmoeting

Het ontmoeten van gelijkgestemden is ook in 2017 een belangrijke waarde van het lidmaatschap van de NVRD gebleven. Leden ontmoetten elkaar veelvuldig tijdens bijeenkomsten en evenementen, in de benchmarks en tijdens vergaderingen en overleggen. Onderstaand de evenementen van 2017 op een rij: 

 • NVRD Jaarcongres

  Op 17 en 18 mei 2017 organiseerde de NVRD in samenwerking met de gemeente Maastricht het NVRD Jaarcongres. Het thema van het Jaarcongres was dit jaar: grenzeloos samenwerken. Het NVRD Jaarcongres is dé ontmoetingsplek voor professionals uit de afvalbranche. Het is dé plaats waar u ervaringen kunt uitwisselen met collega’s en uitgebreid kunt netwerken.

  Een kleine greep uit het programma: Antonis Mavropoulos (oprichter en CEO van D-Waste en President van de International Solid Waste Association (ISWA)), Philip Heylen (ere schepen van Antwerpen), Nelleke Barning (Global Director Communications & External Affairs bij DSM Nutritional Products), Bob Hutten (Algemeen directeur van nationaal en culinair gastvrijheidsdienstverlener Hutten). Samuel Levie (medeoprichter worstmakerij, Brandt & Levie en oprichter van de Youth Food Movement).

  Datum: 16 – 18 mei
  Locatie: Maastricht
  Aantal bezoekers: 261

   

 • Gemeentelijk Grondstoffencongres 30 maart samen met VNG Congressen

  Het Gemeentelijk Grondstoffencongres is uitgegroeid tot het grootste afvalcongres van Nederland met zo’n 567 sprekers en bezoekers. Voor het vaststellen van het programma 2017 is met 25 deelnemers een kick-offbijeenkomst gehouden waar aan de hand van een brede behoeftenpeiling een eerste opzet voor het programma voor het Gemeentelijk Grondstoffencongres 2018 is gemaakt.

  Datum: 30 maart
  Locatie: DeFabrique Maarsen
  Aantal bezoekers: 567

 • Afvalconferentie 2017

  De Afvalconferentie 2017 vond plaats op woensdag 4 oktober in Fort Voordorp Groenekan. Net als vorig jaar staat de conferentie onder leiding van dagvoorzitter Mathijs Bouman. Tijdens de Afvalconferentie 2017 was er wederom veel aandacht voor de transitie naar de circulaire economie.

  Het plenaire programma van de Afvalconferentie trapte af met een presentatie van Anne-Marie Rakhorst, voorzitter van het transitieteam consumptiegoederen, één van de vijf transitieteams die bezig zijn met het opstellen van een agenda om te komen tot een circulaire economie in 2050. Hierna deelde Marco Waas de duurzaamheidsstrategie van Akzo-Nobel. Boris van der Ham (voorzitter Vereniging Afvalbedrijven) en Han Noten (voorzitter NVRD) reflecteren op beide presentaties en gingen met elkaar in discussie aan de hand van vragen die een aantal ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord aan hen voorleggen. Tijdens de parallelsessies kwamen de onderwerpen:

  • Hoe vertaalt de maakindustrie zijn duurzaamheidstrategie naar de praktijk? Aandacht voor hergebruik van secundaire grondstoffen.
  • Pitches over de keuzes in afvalinzameling die zijn gemaakt door de stedelijke agglomeraties. Aandacht voor hun aanpak om te komen tot een circulaire economie.
  • Ontwikkelingen in Europa. Leiden de plannen van de Europese Commissie voor de circulaire economie tot een Europa met twee of zelfs meer snelheden? En wat zijn de gevolgen van Brexit?
  • Twee spraakmakende circulaire MKB-initiatieven presenteren zich.

  Datum: 4 oktober
  Locatie: Fort Voordorp
  Aantal bezoekers: 330

 • Bijeenkomsten onkruidbeheer

  Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen is sinds april 2016 in Nederland verboden voor de professionele gebruiker. Sinds 1 november 2017 geldt dat ook voor onverharde terreinen. Om beheerders hierover te informeren zijn in 2017 samen met Rijkswaterstaat, Stadswerk, VHG,  Hiswa en Recron vijf kennisbijeenkomsten georganiseerd met in totaal 175 bezoekers.

 • Regiobijeenkomsten

  Regio Noord Nederland:
  3 bijeenkomsten

  Regio Zuid-Nederland:
  2 Regiobijeenkomsten

  Regio Zuid-Holland:
  3 bijeenkomsten

  Regio Midden:
  1 bijeenkomst

  Meer informatie

 • Kennisbijeenkomst Beheer Openbare Ruimte

  Samen met de gemeente Rotterdam en Stadswerk is op 16 november in Rotterdam de kennisbijeenkomst 'Toekomstbestendig beheer, informatiegestuurd én mensgericht' georganiseerd.  (107 bezoekers).

 • Zwerfafvalcongres het Rendement van Schoon

  Net als in de afgelopen jaren heeft de NVRD samen met NederlandSchoon en Rijkswaterstaat op 13 september het Zwerfafvalcongres georganiseerd. Dit jaar werd ook de Uitblinker van 2017 uitgereikt.

  Datum: 13 september
  Locatie: Jaarbeurs Utrecht
  Aantal deelnemers: 400

 • Kenniskring bijeenkomst Inclusief ondernemen

  Samen met O&O Fonds besteedde de NVRD aandacht aan welke strategische, beleidsmatige en operationele vraagstukken komen kijken bij het werkgeverschap voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel leden van O&O Fonds en van de WENB waren aanwezig.

  Datum: 19 januari
  Locatie: WENB, Arnhems Buiten
  Aantal bezoekers: 40

 • Kennisbijeenkomst Verhalen uit de sector: wetgeving in de praktijk

  Op 14 februari 2017 organiseerde de NVRD de kennisbijeenkomst 'Verhalen uit de sector: wetgeving in de praktijk'. De rol van spelers in de afvalbranche is niet eenvoudig en elk jaar komen er nieuwe uitdagingen bij. Tijdens deze kennisbijeenkomst werden drie van die uitdagingen uitgelicht, namelijk faillissementen van contractpartners, de nieuwe omgevingswet en privacy in de afvalbranche.

  Datum: 14 februari
  Locatie: Regardz WTC Arnhem
  Aantal bezoekers: 52

 • Marktdag Circulaire mini-container

  In het kader van het project Wij maken werk van circulair is een werkgroep opgericht van NVRD leden die circulaire minicontainers willen inkopen. Op 30 mei 2017 organiseerde de NVRD een marktontmoeting tussen de werkgroep leden, de producenten/leveranciers van minicontainers en een aantal recyclers om de stand van de markt te bespreken.

  Datum: 30 mei
  Locatie: Aviodome
  Aantal bezoekers: 34

 • Ledenbijeenkomst evaluatie Raamovereenkomst

  Op 6 september heeft de NVRD een bijeenkomst georganiseerd voor haar publieke leden om ze te informeren over de laatste stand van zaken rond de evaluatie van de Raamovereenkomst, de uitwerking van de keten regie en om antwoord te geven op alle vragen van leden over de stand van zaken.

  Datum: 6 september 2017
  Locatie: Regardz WTC Arnhem
  Aantal bezoekers: 68

 • Werkbezoek gemeente Eindhoven

  Op 13 september is in samenwerking met Stadswerk een werkbezoek aan de gemeente Eindhoven georganiseerd rondom het thema 'afstemming inrichting en beheer openbare ruimte'. 

  De bijeenkomst trok 35 deelnemers.

 • Bijeenkomst erkenning gemeentelijke diensten samen met Nedvang

  Op 10 en 12 oktober hebben Nedvang en NVRD gezamenlijk een tweetal bijeenkomsten georganiseerd voor gemeentelijke diensten om te voldoen aan de eisen uit het UMP.

  Locatie: WTC Arnhem
  Aantal bezoekers: 41

  Locatie: Alexandrium, Rotterdam
  Aantal bezoekers: 34

 • Kennisbijeenkomst Een leven lang inzetbaar

  Veranderde wetgeving vraagt om moderne verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Welke rol heeft opleiden op de duurzame inzetbaarheid van werknemers en tegen welke uitdagingen lopen werkgevers aan? Op deze bijeenkomst was aandacht voor opleidingsbeleid, duurzame inzetbaarheid, gezondheid en fysieke belasting. In het kader van dat laatste werd ook de nieuwe Leidraad Fysieke Belasting, de opvolger van de P90 Norm, gepresenteerd.

  Datum: 19 september
  Locaties: Regardz WTC Arnhem
  Aantal bezoekers: 66

 • Kennisbijeenkomst Privacy

  Wat mag wel en wat mag niet wanneer het gaat om afvalpassen gekoppeld aan het adres van een burger. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hierover beslissingen genomen. Tijdens de Kennisbijeenkomst Privacy op 28 september 2017 zijn de NVRD leden geïnformeerd over de laatste stand van zaken in het privacy dossier.

  Datum: 28 september
  Locaties: Spaces De Rode Olifant Den Haag
  Aantal bezoekers: 97

 • Young Professionals Bijeenkomsten

  ‘De afvalbranche overbodig maken’. Met dit thema komen Young Professionals uit de afvalbranche enkele keren in het jaar samen om te verbinden, kennis te delen en samen richting een afvalloze toekomst te kijken. De bijeenkomsten bestaan uit een inhoudelijk en een interactief deel en zijn bedoeld om te inspireren en te netwerken. In 2017 zijn we langsgegaan bij het circulaire kantoorgebouw van Alliander en bij The Green Village, een openlucht-lab waar experimentele en duurzame innovaties worden getest.

  Datum: 9 juni
  Locatie: Alliander, Duiven
  Aantal bezoekers: 23

  Datum: 26 oktober
  Locatie: The Green Village, Delft
  Aantal bezoekers: 33

 • Vang bijeenkomsten

  In 2017 zijn in totaal 4 workshops, een training en een bijeenkomst van de werkplaats keukenafval georganiseerd. De workshops hadden betrekking op afvalcoaches (3 workshops), en best practices. De training diftar is in 2017 gecomprimeerd tot een ééndaagse training. In totaal hebben 155 personen deelgenomen aan deze bijeenkomsten.

  • 16 februari (Afvalcoaches, 23)
  • 7 maart (Keukenafval, 17)
  • 11 april (Afvalcoaches, 39)
  • 26 september (Afvalcoaches, 31)
  • 28 november (diftar, 21)
  • 7 december (Best practices, 27)